VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Za akých okolností môže vodič zachádzať k pieskovým jamám, staveniskám, lomom, skládkam a podobným miestam ?


Diaľkovou dopravou sa rozumie doprava:


Kontrola spodku vozidla sa môže vykonávať


Pri upevňovaní nákladu, plachtovaní a podobných činnostiach


Kedy sa môže vykonávať kontrola spodku vozidla ?


Uvádzať v garáži motor vozidla do chodu:


Ako sa vystupuje na ložný priestor vozidla alebo sa z neho zostupuje ?


Ako sa ukladajú v garáži pohonné hmoty a horľavé čistiace prostriedky ?


Aká je to \"spôsobilá a náležite poučená osoba\" pre účely vyhlášky č. 208/91 Zb.?


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Vodič musí po uplynutí maximálne stanoveného nepretržitého vedenia vozidla prerušiť vedenia vozidla najmenej na


Používať otvorený oheň v pracovnej jame a v jej okolí do vzdialenosti 1,5 m všetkými smermi:


V priestore pre akumulátor a na jeho povrchu sa


Akonáhle vodič stratí z dohľadu osobu, ktorá zaisťuje jeho bezpečné cúvanie alebo otáčanie


Ktoré osoby môžu byť pri pripájaní alebo odpájaní na prívese ?