VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Pri cúvaní musí vodič zdôrazniť začiatok cúvania zvukovým výstražným znamením:


Kedy sa môže vykonávať kontrola spodku vozidla ?


Pri pripájaní a odpájaní vozidiel nesmie osoba usmerňujúca vodiča vstúpiť medzi vozidlá, ak je záves ťažného vozidla vzdialený od oka prívesu viac ako


Ako majú byť zabezpečené uzavreté priestory, kde sa vykonáva oprava a údržba vozidiel s plynovým zariadením ?


Po spojení vozidiel je povinný skontrolovať kvalitu spojenia a zaistiť závesné zariadenie


V priestore pre akumulátor a na jeho povrchu sa


Aká je maximálna doba nepretržitého vedenia vozidla ?


Koho povinnosti určuje vyhláška č. 208/91 Zb. ?


Vodič nemusí prerušiť vedenie vozidla po určenom čase v prípade


Kedy vodič nesmie viesť vozidlo ?


Dopravu osobitne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov zabezpečujú:


Vodič musí v prípadoch ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, zaistiť bezpečné cúvanie a otáčanie:


Kedy sa môže v garáži uvádzať do chodu motor vozidla ?


Kto zodpovedá za označenie účelových komunikácií ?


Vodič musí po uplynutí maximálne stanoveného nepretržitého vedenia vozidla prerušiť vedenia vozidla najmenej na