VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Ako sa vyznačujú miesta, kde hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo zasypania ?


Ako sa vystupuje na ložný priestor vozidla alebo sa z neho zostupuje ?


Opravu naloženého vozidla môže pracovník vykonať:


Kedy sa môže v garáži uvádzať do chodu motor vozidla ?


Prekračovať a preskakovať pracovné jamy


Proti čomu je povinný pracovník zabezpečiť vozidlo pri vykonávaní opráv, údržby a kontroly ?


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Pri pripájaní a odpájaní vozidiel:


Za akých okolností môže vodič tlačiť iné vozidlo motorickou silou ?


Kedy musí vodič zdôrazniť začiatok cúvania zvukovým signálom ?


Je dovolený nájazd pripájaného vozidla na ťažné vozidlo pri spájaní do súpravy ?


Používať otvorený oheň v pracovnej jame a v jej okolí do vzdialenosti 1,5 m všetkými smermi:


Akonáhle vodič stratí z dohľadu osobu, ktorá zaisťuje jeho bezpečné cúvanie alebo otáčanie


Tam, kde vozidlo prekáža z hľadiska bezpečnosti práce, prípadne je ohrozené prácou konanou v jeho blízkosti alebo povahou terénu


Diaľkovou dopravou sa rozumie doprava: