VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Pokiaľ dôjde ku šmyku vozidla, ako zareaguje vodič, aby zvládol šmyk ?


Na bicykli sa jazdí predovšetkým:


Za dopravnú nehodu sa považuje ak došlo :


Ktoré poistenie je povinné pri prevádzke vozidla používaného na podnikanie v cestnej doprave ?


Vodič:


Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej:


Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný:


Kde sa majú zdržiavať cestujúci v prípade dopravnej nehody na diaľnici ?


Vodič odbočujúci vľavo, kde je povinný sa zaradiť


Dať prednosť v jazde sa rozumie:


Vodič odbočujúci vľavo nesmie ohroziť vozidlá idúce:


Vodič musí dodržať vzdialenosť medzi vozidlami počas jazdy, platí to aj ak:


Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehutia osôb na vozovku a:


Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej:


Kedy je vodičovi zakázané vchádzať do priestoru križovatky ?