VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej:


Pokiaľ dôjde ku šmyku vozidla, ako zareaguje vodič, aby zvládol šmyk ?


Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný:


Čo sa považuje za dopravnú nehodu podľa zákona číslo 8/2009 Z.z.


Čo sa považuje pri havárii vozidla za škodovú udalosť ?:


Zníženou viditeľnosťou sa rozumie:


Ako sa vypočíta bezpečná vzdialenosť od vozidla idúceho pred našim vozidlom


Kto sa považuje za účastníka dopravnej nehody ?


Ktoré poistenie je povinné pri prevádzke vozidla používaného na podnikanie v cestnej doprave ?


Za dopravnú nehodu sa považuje ak došlo :


Pokiaľ prečnieva náklad vpredu alebo vzadu o viac ako .........musí byť označený :


Zastavením sa rozumie:


Rýchlosť jazdy po diaľnici v obci nesmie byť menej ako /pokiaľ tomu nebránia iné okolnosti/


Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť:


Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou: