VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej:


Ako musí postupovať vodič pri dopravnej nehode


Na pripájacom alebo odbočovacom pruhu vodič:


Zníženou viditeľnosťou sa rozumie:


Pokiaľ dôjde ku šmyku vozidla, ako zareaguje vodič, aby zvládol šmyk ?


Kde končí zákazová dopravná značka ?


Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami:


Ktoré poistenie je povinné pri prevádzke vozidla používaného na podnikanie v cestnej doprave ?


Dať prednosť v jazde sa rozumie:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva , ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak:


Vodič vozidla pred ktorým odbočuje vozidlo vľavo nesmie:


Na diaľnici mimo obce a na rýchlostnej ceste mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej:


Kedy môže vodič použiť svetlá do hmly:


Za dopravnú nehodu sa považuje ak došlo :


Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť: