VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Prerušované žlté svetlo u svetelnej signalizácie znamená mimo križovatky:


Kto je účastníkom dopravnej nehody ?


Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako:


Vodič pri odbočovaní :


Pokiaľ prečnieva náklad vpredu alebo vzadu o viac ako .........musí byť označený :


Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej:


Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť:


Na diaľnici mimo obce a na rýchlostnej ceste mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej:


Predchádzanie na križovatke je zakázané, kedy je dovolené :


Čo sa považuje pri havárii vozidla za škodovú udalosť ?:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak:


Vodič je povinný mať:


Na bicykli sa jazdí predovšetkým:


Vodič odbočujúci vľavo nesmie ohroziť vozidlá idúce:


Kedy môže vodič použiť svetlá do hmly: