VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť:


Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej:


Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva , ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak:


Vodič:


Prerušované žlté svetlo u svetelnej signalizácie znamená mimo križovatky:


Pokiaľ dôjde ku šmyku vozidla, ako zareaguje vodič, aby zvládol šmyk ?


Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty vodič:


Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť:


Pri požiari vozidla v tuneli :


Vozidlo vybavené brzdovým systémom ABS, ako správne dodržíme spôsob ovládania brzdového pedálu na klzkej ceste ?


Kde končí zákazová dopravná značka ?


Kedy je vodičovi zakázané vchádzať do priestoru križovatky ?


Na diaľnici mimo obce a na rýchlostnej ceste mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej:


Vodič pri odbočovaní :