VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Kto je účastníkom dopravnej nehody ?


Chodníkom sa rozumie:


Vodič nesmie zastaviť a stáť:


Zníženou viditeľnosťou sa rozumie:


Vozidlo vybavené brzdovým systémom ABS, ako správne dodržíme spôsob ovládania brzdového pedálu na klzkej ceste ?


Ako musí postupovať vodič pri dopravnej nehode


Vodič autobusu alebo trolejbusu pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu:


Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený aby:


Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej:


Kedy môže vodič použiť svetlá do hmly:


Kto sa považuje za účastníka dopravnej nehody ?


Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami:


Prerušované zelené svetlo na semaforoch v križovatke znamená, že:


Pri požiari vozidla v tuneli :


Pokiaľ prečnieva náklad vpredu alebo vzadu o viac ako .........musí byť označený :