VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Kde končí zákazová dopravná značka ?


Dať prednosť v jazde sa rozumie:


Na bicykli sa jazdí predovšetkým:


Na diaľnici mimo obce a na rýchlostnej ceste mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej:


Prerušované žlté svetlo u svetelnej signalizácie znamená mimo križovatky:


Vodič musí dodržať vzdialenosť medzi vozidlami počas jazdy, platí to aj ak:


Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť:


Pri jazde v tuneli dôjde k poruche vozidla a musia osoby vystúpiť z vozidla :


Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehutia osôb na vozovku a:


Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú:


Vodič odbočujúci vľavo nesmie ohroziť vozidlá idúce:


Predchádzanie na križovatke je zakázané, kedy je dovolené :


Vodič pri odbočovaní :


Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami:


Vlečenie motorových vozidiel na lane je dovolené: