VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú:


Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie:


Pokiaľ dôjde ku šmyku vozidla, ako zareaguje vodič, aby zvládol šmyk ?


Pokiaľ prečnieva náklad vpredu alebo vzadu o viac ako .........musí byť označený :


Týždenný čas jazdy:


Na diaľnici mimo obce a na rýchlostnej ceste mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej:


Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť, to neplatí pre:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak:


Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty vodič:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva , ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak:


Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť:


Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehutia osôb na vozovku a:


Kde končí zákazová dopravná značka ?


Čo sa považuje pri havárii vozidla za škodovú udalosť ?:


Akou rýchlosťou môže ísť vodič: