VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t

Testy

Slúži ako podpora pre splnenie certifikačného testu. V kurzu nájdete celkom 2 kapitoly. Každá kapitola je doplnená kontrolnými otázkami.

  • BOZP – zákon 124/2006 a vyhlášky č.208/1991
  • Cestná premávka - zákon č.8,9/2009

Podrobnosti k štúdiu

Daný typ štúdia kurzu Vám zaberie približne 1 hodinu. Pri štúdiu sa venujte hore uvedeným zákonom, nakoľko otázky záverečného testu sú zamerané na danú problematiku.

Predpokladáme, že naštudovanie uvedených tém, Vám nebude robiť problémy, nakoľko z výkonu Vášho povolania sa predpokladá, že ju ovládate a iba sa zdokonaľujete v nových predpisoch.